0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Profil fakulty

O fakulte

Predchodcom fakulty bola Železničná fakulta VTA, ktorá vznikla v roku 1952, fakulta bola rok na to presťahovaná do Prahy ako časť štruktúry Vysokej školy železničnej ako Vojenská fakulta. V roku 1996 po viacerých zmenách mena sa premenovala na Vojenskú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2014 bola premenovaná na súčasné meno.

Bezpečnostný manažment

Absolvent je schopný navrhnúť systémy slúžiace na ochranu ľudí a majetku. Získa vedomosti na zvládnutie povolania v bezpečnostnej sfére.

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Absolventi programu sa vedia zamestnať v oblasti bezpečnostných služieb. Vedia analyzovať riziká, identifikovať ohrozenie a znižovať až odstraňovať následné krízové javy.

Krízový manažment

Absolventi sa stanú kvalifikovanými pracovníkmi v oblasti krízového krízového riadenia. Osvoja si tiež základné manažérske činnosti.

Záchranné služby

Absolventi vedia analyzovať stav pri činnosti záchranných prác, na úseku ochranny pred požiarom a pri návrhu preventívnych opatrení.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev