0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta riadenia a informatiky

Profil fakulty

O fakulte

Fakulta sa zaoberá dopravnými a informačnými systémami z prevádzkového, ekonomického ako aj technického hľadiska. Povodne Fakulta riadenia VŠDS bola zriadená v roku 1990 a v roku 1996 dostala svoje súčasné meno. Meno dnes lepšie vystihuje zameranie fakulty, ktorá sa sústredí z veľekj časti na informačné systémy a technológie.

Informatika

Počas doby štúdia absolvent nadobudne teoretické poznatky potrebné na tvorbu programov, ktoré si vie prakticky osvojiť po dobu štúdia. Bude sa vedieť uplatniť v práci so softvérmi informačných softvérov firiem a v it oddeleniach firiem súkromného ako aj verejného sektora.

Počítačové inžinierstvo

Absolvent nadobúda teoretické ako aj praktické poznatky potrebné na návrh elektronických zariadení, spracovanie signálov, programovanie a podobne. Žiak sa vie uplatniť vo firmách vyžadujúcich projektovanie, prevádzku, inováciu počítačových systémov, komunikačnej techniky, uplatní sa v práci technológa, konštruktéra a podobne.

Inteligentné informačné systémy

Pri tomto odbore žiak nadobudnute informácie v oblasti informatiky, dokáže pracovať so softvérmi. Absolvent sa vie uplatniť vo firmách pracujúcich so softvérmi, vie sa uplatniť v práci s aplikačnými softvérmi, ako systémový analytik alebo programátor.

Aplikované sieťové inžinierstvo

Žiak sa vie uplatniť v odvetviach vyžadujúcich prácu s informatikou a informačno-komunikačnými technológiami potrebných na obsluhu procesov.

Manažment

Po dobu štúdia sa bude žiak zdokonalovať v oblasti manažérskych disciplín. Vie sa uplatniť na viacerých úrovniach manažmentu.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev