0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta humanitných vied

Profil fakulty

O fakulte

Fakulta vznikla v roku 2010. Jej predchodca, Fakulta prírodných vied vznikla v roku 1998. V súčasnosti má fakulta 5 katedier:

  • Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
  • Katedra hudby
  • Katedra pedagogických štúdií
  • Katedra anglického jazyka a literatúry
  • Katedra filozofie a religionistiky

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Po doštudovaní programu si žiaci vedia nájsť uplatnenie v podnikovej praxi, reklamných agentúrach, knižniciach, archívoch a podobne.

Učiteľstvo v kombinácii s“ anglickým jazykom/náboženstvom/matematikou/výchovou k občianstvu/hudobným umením

Študent je pripravovaný na magisterské štúdium, bez neho sa vie uplatniť ako pomocný učiteľ.

 

 

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev