0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Elektrotechnická fakulta

Profil fakulty

O fakulte

Aj keď za poćiatok fakulty možno považovať rok 1953 založením Vysokej školy železničnej v Prahe až v roku 1962 sa škola presunula do Žiliny a v roku 1992 sa vrátila k svojmu originálnemu a terajšiemu názvu. V roku 2003 dostala ako druhá škola na Slovensku certifikát ISO 9001 ohodnocujúci systém manažérstva kvality. Postupne sa na fakulte sformovalo sedem katedier.

Telekomunikácie

Aplikant nadobudne vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu a spracovania informácií, o štruktúre a prevádzkovaní príslušných zariadení a systémov pevných a mobilných sietí. Má poznatky o využití informačných technológií a iných humanitných a sociálnych vedách. Uplatniť sa môže u firiem zameraných na oblasť telekomunikácií a informačných a komunikačných technológií ako výkonný a riadiaci pracovník. Softvérové zručnosti: Jazyk C, C++, MATLAB, Java, JSP, Blender, 3dMax, Cinema 4D, Audition, Protools, Premierepro, HW, AdobeInDesign, SQL, PSpice, Microsim, Adobe Illustrator, Corel Draw, QuarkxPress, LaTex, Blender, 3dMax, Cinema 4D, Photoshop,MS Office, MATLAB, SIMULINK, z rodiny SPICE – simulačné programy zamerané na analýzu a syntézu elektronických obvodov,EAGLE, LabView, VPIphotonics.

Multimediálne technológie

Žiak má možnosť získať vedomosti k zberu, spracovanie a prezentácie digitálneho signálu. Môže získať vedomosti v súvisiacich odborov. Svoje uplatnenie nájde vo firmách zameraných na informačné technológie, reklamnú alebo multimediálnu činnosť.

Biomedicínske inžinierstvo

Počas štúdia žiak má možnosť získať teoretické aj technické znalosti základov lekárskych disciplín o stavbu a funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov a podobne. Svoje uplatnenie nájde v zdravotníctve, laboratóriách a podobne.

Autotronika

Absolvent získa znalosti potrebné v širokom spektre elektrotechnických odborností z oblasti automobilovej elektroniky, hybridných vozidiel a elektromobilov. Absolvent nadobudne požadovaný široký odborný profil a je schopný sa adaptovať v rôznych technických a iných prevádzkach. Ich uplatnenie sa predpokladá najmä: v servisoch a opravárenských dielňach, v predajniach moderných automobilov a vo vzdelávacích inštitúciách.

Automatizácia

Odbor sa zameriava na vzdelanie v oblasti automatizácie a riadenia procesov pri využívaní informačných a komunikačných technológii, na zaobchádzanie s s aplikáciou kritických a komunikačných systémov.

Elektrotechnika

Zameranie na vedomosti pre oblasti výkonovej elektroniky, využitia aplikovanej mikroprocesorovej techniky a programovania, elektrických pohonov, trakcie a elektroenergetiky. Uplatniť sa vie aj vďaka vedomostiam z marketingu a obchodu, práva a právnych predpisov. Budúce zamestnanie nájde vo všetkých odvetviach elektroenergetiky, mechatroniky, robotiky a podobne.

Digitálne technológie

Štúdium sa zameriava na všeobecné odborné znalosti z oblasti digitálnych technológií, komunikačných technológií, sietí a služieb pri ktorých žiak získa aj praktické skúsenosti. Uplatnenie je hlavne v profesii technika, technológa alebo ako správca digitálnych zariadení a systémov.

 

 

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev