0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Žilinská univerzita v Žiline

Profil univerzity

Začiatok univerzity sa dátuje do roku 1953, keď v Prahe vznikla Vysoká škola železničná. zameriavala sa predovšetkým na oblasť dopravy. V roku 1960 bola presťahovaná do Žiliny a v roku 1980 sa jej názov zmenil na Vysokú školu dopravy a spojov. Po rozšírení oblastí štúdia ako aj iných organizačných zmenách sa v roku 1996 premenovala na Žilinskú univerzitu v Žiline. Momentálne má 7 fakúlt a vyúča okolo 9000 študentov. Jej dverami za svoju históriu prešlo až 70 000 absolventov. V roku 2013 vznikol pre podporu štúdia a výskumu v areáli univerzity Vedecký park a výskumné centrum.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev