0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Prírodovedecká fakulta

Profil fakulty

Ekonomická a finančná matematika

Absolvent bude vedieť používať matematické a štatistické analýzy a takisto nadobudne poznatky o základnej ekonomickej a finančnej terminológie. Zamestnať sa bude vedieť ekonomických, bankových alebo finančných firmách a podobne.

Informatika

Absolvent nadobudne teoretické a praktické vedomosti potrebné na tvorbu programov. Bude sa vedieť uplatniť v práci so softvérmi informačných softvérov firiem a v it oddeleniach firiem súkromného ako aj verejného sektora.

Matematika(v kombinácii: fyzika/geografia/informatika/biológia/psychológia/chémia)

Absolvent nadobudne komplexné vedomosti z oboru matematiky.  Predpokladané uplatnenie je v peňažníctve, bankovníctve a podobne. Takisto získa poznatky z doplnkového oboru, ktorý si vyberie. Ten mu otvorí ďalšie možnosti uplatnenia.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev