0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta prírodných vied

Profil fakulty

Aplikovaná informatika

Absolvent počas štúdia získava poznatky v oblastiach fyziky, ekonómie, managementu, informatiky, architektúre počítačov operačných a logických systémov, programovania a podobne. Po dokončení sa vie uplatniť, okrem iného, hlavne v IT oddeleniach v súkromnom ako aj verejnom sektore.

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Absolvent nájde uplatnenie v oboroch vyžadujúcich zber a analýzu matematických a ekonomických dát. Žiak sa naučí štatistickým metódam finančníctva a ekonómie.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev