0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Univerzita J. Selyeho

FAKULTY

    Profil univerzity

    Aplikovaná informatika

    Žiak je vedený výukou fyziky, ekonómie, managementu, informatiky, architektúre počítačov operačných a logických systémov, programovania a podobne. Žiak sa uplatní hlavne v IT oddeleniach v súkromnom ako aj verejnom sektore.

    © 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev