0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Profil fakulty

Informatika

Žiak získa teoretické a praktické poznatky potrebné na tvorbu programov. Bude sa vedieť uplatniť v práci so softvérmi informačných softvérov firiem a v it oddeleniach firiem.

Počítačové modelovanie

Absolvent navrhuje a implementuje systémy informačných technológii. Získa poznatky o programovaní. Dokáže sa uplatniť ako programátor softvérových aj hardvérových produktov.

Inteligentné systémy

Žiak sa uplatní ako programátor, v práci vyžadujúcej vývoj a nasadzovanie informačno-riadiacich systémov. Takisto sa vie zamestnať ako správca IKT systémov, analytik a podobne.

Počítačové siete

Absolvent dostane komplexné informácie o počítačovom inžinierstve. Dokáže navrhovať počítačové siete. Absolvent sa dokáže uplatniť vo firmách vyžadujúcich prácu s počítačovými sieťami, informačnými a komunikačnými technológiami a podobne.

Hospodárska informatika

Žiak počas štúdia nadobúda vedomosti o ekonómii, podnikaní a výpočtovej technike. Absolvent sa vie uplatniť predovšetkým v priemyselných oboroch. Uplatnenie získa na základe dobrých ekonomických vedomostí, ovládania výpočtovej techniky a poznania moderných informačných technológii.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev