0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta informatiky a informačných technológií

Profil fakulty

Informatika

Absolvent nadobudne teoretické poznatky potrebné na tvorbu programov, ktoré si vie prakticky osvojiť po dobu štúdia. Bude sa vedieť uplatniť v práci so softvérmi informačných softvérov firiem a v it oddeleniach firiem súkromného ako aj verejného sektora.

Aplikovaná informatika

Žiak je vedený výukou fyziky, ekonómie, managementu, informatiky, architektúre počítačov operačných a logických systémov, programovania a podobne. Žiak sa uplatní hlavne v IT oddeleniach v súkromnom ako aj verejnom sektore.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev