0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta informatiky

Profil fakulty

Aplikovaná informatika

Absolvent sa vzdeláva v oblastiach fyziky, ekonómie, managementu, informatiky, architektúre počítačov operačných a logických systémov, programovania a podobne. Žiak sa uplatní hlavne v IT oddeleniach.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev