0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Národohospodárska fakulta

Profil fakulty

Žiak sa počas štúdia zameriava na mikro aj makroekonomickú oblasť hospodárstva. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s mnohými zahraničnými inštitúciami a ústavní. Momentálne má fakulta 7 štúdijných programov na prvom, 11 na druhom a 5 na treťom stupni štúdia.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev