0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta podnikového manažmentu

Profil fakulty

Síce názov Fakulty podnikového manažmentu vznikol v roku 1992, jej najstarší predchodca (Fakulta výrobno-ekonomická) vznikol v roku 1953. Odvtedy si prešla významnými zmenami.  Cieľom Fakulty podnikového manažmentu je vychovať absolventov, ktorí sa stanú odborníkmi v oblasti riadenia podnikov v súkromnom, či verejnom sektore.

Aktuálne sa fakulta delí na 5 katedier:

 1. Katedra podnikovohospodárska
 2. Katedra informačného manažmentu
 3. Katedra manažmentu
 4. Katedra manažmentu výroby a logistiky
 5. Katedra podnikových financií

Bakalárske štúdium

študijné programy:

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančný manažment

Ekonomika a manažment podniku: štúdium sa bude zameriavať na oblasť manažmentu a ekonomiky podniku. Absolvent vďaka tomuto programu bude vedieť prijímať manažérske rozhodnutia a analyzovať  procesy v rámci podniku.

Finančný manažment: tento program sa zameriava na štúdium v oblasti financií, ekonomiky a finančného riadenia v rámci podniku.

Inžinierske štúdium

študijné programy:

 • Ekonomika podniku
 • Manažment a ekonomické znalectvo
 • Manažment výroby a logistika
 • Personálny manažment podniku
 • Podnikové financie
 • Všeobecný manažment

Uplatnenie

 • súkromné podniky
 • podniky vo verejnom sektore

 

Kontakt

Telefónny kontakt: +421 – 2 – 6729 5536

Adresa: Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

E-mail (študijné oddelenie):

Všetky informácie o Fakulte podnikového manažmentu nájdete na ich webovej stránke.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev