0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta medzinárodných vzťahov

Profil fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov vznikla v roku 2000 a stala sa najnovšou fakultou v rámci Ekonomickej Univerzity. Pripravuje a vychováva odborníkov na oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie.

 

Bakalárske štúdium

  • študijný program: Medzinárodné ekonomické vzťahy

Štúdium žiaka bakalárskeho štúdia bude zamerané na svetovú ekonomiku, hospodársku politiku, účtovníctvo, ekonomickú teóriu, právo, financie, informatiku,  medzinárodný obchod, matematiku, marketing  a cudzie jazyky.

Inžinierske štúdium

  • študijný program: Hospodárska diplomacia

Uplatnenie

  • štátne inštitúcie
  • medzinárodné mimovládne organizácie
  • medzinárodné vládne organizácie
  • oblasť hospodárskej diplomacie

 

Kontakt

Telefónny kontakt: +421 2 6729 5470

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5

E-mail (študijné oddelenie): tatiana.frankovicova@euba.sk

 

Viac informácii o nájdete na fmv.euba.sk

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev