0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta hospodárskej informatiky

Profil fakulty

Po absolvovaní štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky je žiak pripravený na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií. Na všetkých stupňoch štúdia má na výber z veľkého množstva študijných odborov. Absolventi získavajú výborné vedomosti z ekonómie, výpočtovej techniky a dokážu uplatniť moderné technológie v praxi.

Bakalárske štúdium

Počas prvého roka štúdia žiak absolvuje cudzí jazyk na úrovni C1. Ten má automaticky priradený podľa  jazyka z prijímacich skúšok. Druhý ročník si žiak vyberie ďalší jazyk, ktorý absolvuje na úrovni B1.

Študijné odbory:

 • hospodárska informatika
 • manažérske rozhodovanie
 • účtovníctvo

Inžinierske a Magisterské štúdium

Študijné odbory:

 • aktuárstvo
 • informačný manažment
 • operačný výskum a ekonometria
 • štatistické metódy v ekonómii
 • účtovníctvo a auditorstvo
 • účtovníctvo a finančný manažment

Doktoranské štúdium

Študijné odbory:

 • ekonometria a operačný výskum
 • kvantitatívne metódy v ekonómii

Viac informácii nádete na oficiálnej stránke fakulty.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev