0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta aplikovaných jazykov

Profil fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie. Zabezpečuje odborné vzdelanie v dvoch cudzích jazykoch. Poskytuje základy ekonómie a práva. Zameriava sa na interkultúrnu komunikáciu.

Celé štúdium prebieha v kombinácii vo zvolených vybraných jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina a španielčina.

 

Uplatnenie

Absolvent 1. stupňa

  • vo verejnej (štátnej správe) a samospráve
  • v podnikoch dokáže prekladať dokumenty a vykonávať iné prekladové služby v cudzích jazykoch pre potreby podniku
  • asistent manažéra – dokáže komunikovať v ústnej a písomnej forme v cudzích jazykoch podľa potrieb zamestnávateľa

Absolvent 2. stupňa

  • euroúradník
  • tlačový referent, hovorca
  • tlmočník a prekladateľ

Fakulta aplikovaných jazykov zabezpečuje výučbu všetkých cudzích jazykov na ostatných fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke fakulty.

 

 

 

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev