0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Fakulta muzických umení

Profil fakulty

Založená v roku 1997. Zameriava sa na výchovu koncertných umelcov. Akreditované ma všetky tri stupne vzdelávania.

 

Bakalársky stupeň poskytuje štúdijné programy: Kompozícia a dirigovanie zboru, Interpretačné umenie- inštrumentálne, Vokálna interpretácia

Zámerom bakalárského stupňa je dať žiakom vzdelanie v oblasti hudobnej interpretácie a kompozície. Po skončení štúdia je žiak pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu alebo sa zamestnať v pedagogickej oblasti, keďže fakulta poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium.

© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev