0 Pracovné ponuky | 59 Spoločnosti

Inflácia vysokoškolských diplomov

Kladiete si otázku, prečo už vysoká škola nemá taký význam a hodnotu ako v minulosti? Všetko je to o inflácii vysokoškolských diplomov.

Na začiatok si dajme pár štatistických údajov. Na území Slovenskej republiky je podiel vysokoškolských vzdelaných ľudí na celkovej populácii okolo 18%. Do roku 2020 by podľa štatistík malo toto číslo presiahnuť 20-percentnú hranicu a tú 25-percentnú prekoná do roku 2030. (Inštitút pre výskum a rodinu, 2014)

Samotný počet vysokých škôl vzrástol z čísla 13 v roku 1989 s 63 000 študentmi na 37 v roku 2011 s 250 000 študentmi. Číslo a aj podiel vysokoškolských absolventov na Slovensku rýchlo stúpa. Tento fakt, že počet vysokoškolských študentov na Slovensku vzrastá je samozrejme pozitívny, aj vzhľadom na 30 percentný podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí v populácii – cieľ, ktorý chce EU dosiahnuť v každej členskej krajine do roku 2020.

Vyššia konkurencia

Týmto vrastajúcim číslom však rastie aj konkurencia medzi vysokoškolákmi. Pred viac ako 10 rokmi bol vysokoškolský študent hneď zahltený so škálou pracovných ponúk, z ktorých si mohol vyberať, navyše za omnoho slušnejší plat v porovnaní so stredoškolským absolventom. Nebol veľký problém sa pre neho zamestnať.  Dnes, na druhej strane, je absolventov niektorých oborov prebytok a uplatňujú sa mimo svoju špecializáciu za menej peňazí. Niekedy nespĺňajú ani kritéria diplomu, ktorý vlastnia a z práce sa rýchlo poberajú. Ukazuje sa tým, že v súčasnosti je vzdelanie bežnejšie a preto je vzdelaný človek braný menej špeciálne, menej výnimočne, ako to bolo v roku 1989. Vzniká tu isté znehodnocovanie (inflácia) vysokoškolského diplomu.

Byť výnimočný je ťažšie

Podobne je to s jazykovou výbavou. Väčšina študentov už vie viac menej plynule rozprávať po anglicky. Ani na dvoj-jazyčných študentov sa dnes nečaká tak dlho ako na zatmenie slnka. Aj tu pribúdaním vzdelania rastie konkurencia a znalosť jedného jazyka stráca svoju výnimočnosť. Stať sa výnimočnejším bolo zjavne v minulosti jednoduchšie. K tejto inflácii diplomov prispieva nekvalitnosť vysokoškolského štúdia na Slovensku. Počet škôl od roku 1989 narástol, ale mnohí zamestnávatelia sa zhodnú, že vzrástol za cenu kvality výučby. Absolvent je dnes možno vybavený väčšími jazykovými znalosťami, no to nestačí.

Absolventov je dnes síce viac, no ich kvalita je však podľa mnohých nižšia, ako v minulosti. Tým sa na trh prace dostavajú „bez-vedomostní absolventi“, ktorí znehodnocujú meno školy a diplom, ktorý vlastnia.

Čo mám spraviť?

Podľa ministerstva školstva za rok absolvuje  vysokú školu 30 tisíc študentov. Dopyt po nich vzrastie menej. Preto je na mieste zamyslieť sa, ako sa od tých zvyšných 29 999 odlíšiť. Jeden jazyk už nestačí, diplom sám o sebe takisto nie. A tento proces odlišovania nekončíte po nástupe do práce. Počet vysokoškolských absolventov má rok čo rok vzrastať. Jedna z ciest ako sa odlíšiť od konkurencie je získať dôležitú prax už počas štúdia vo svojom obore.

»
© 2017 Scobs. All rights reserved. Developed by justDev